Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Functionerings- en beoordelingsgesprekkenAls u personeel in dienst heeft is het belangrijk, dat uw werknemer de werkzaamheden zo uitvoert als u dat van hem of haar verlangt.

Tweemaal per jaar wordt door de werkgever tijd vrijgemaakt voor een gesprek met de individuele werknemer: voor een functioneringsgesprek en voor een beoordelingsgesprek.

Een functioneringsgesprek tussen de werkgever en de werknemer wordt op basis van gelijkwaardigheid gevoerd. In het functioneringsgesprek heeft de werkgever aandacht voor het functioneren van de werknemer en heeft hij aandacht voor de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer. Ook wordt stilgestaan bij de rol van de werkgever. De werknemer kan zijn bevindingen over de werkgever, hetzij positief, hetzij negatief uitspreken.

In een beoordelingsgesprek wordt stilgestaan bij het functioneren van de werknemer zelf. Een beoordelingsgesprek kan mogelijk consequenties hebben voor het salaris. U als werkgever beslist hierin.

 

Wilt u over de wijze waarop een functioneringsgesprek en/of beoordelingsgesprek het beste gevoerd kan worden advies of wilt u een regeling functionerings- en beoordelingsgesprekken opstellen dan kan dat.