Managementondersteuning

  • U gaat uw organisatiestructuur ingrijpend wijzigen,
  • U gaat uw organisatie opsplitsen in een aantal bv’s,
  • U moet om bedrijfseconomische redenen werknemers ontslaan

Time-Management1-300x300Hoe gaat u nu met de genoemde zaken om? Waar moet u opletten?  Wat moet er gebeuren? Wat betekent dit voor de werknemers? Etc. Het is zaak dat deze zaken goed en verantwoord worden aangepakt en afgewikkeld.

 

Belangrijk is dat de arbeidscontracten juridisch ‘waterdicht’ zijn en alle werknemers op de hoogte zijn gesteld van de veranderingen en weten wat de gevolgen zijn, zowel organisatorisch als individueel.
De leidinggevenden moeten weten met welke vragen de werknemers kunnen komen of hoe hun afdelingen eruit gaan zien, en nog meer.

  • Hoe is het met uw ziekteverzuim gesteld?
    Is uw ziekteverzuim erg hoog, dan wilt u vast de oorzaak weten en het ziekteverzuim terugdringen.
  • U wilt inzicht in uw personeelsgegevens, zoals leeftijden, toegekende salarissen, arbeidsuren etc., met als doel uw personeelsbestand beter te beheren voor nu en voor de toekomst.

Alle genoemde punten zijn belangrijk. Advies en ondersteuning van een interne of externe adviseur Personeel & Organisatie is onmisbaar. Wagemakers Personeelsdiensten staat graag voor u klaar!