Personeelsadministratie

PersoneelsadministratieU heeft personeel in dienst. Dit betekent dat u als werkgever rechten en plichten heeft, maar ook uw werknemer. Het beste is deze vast te leggen.

 

Een arbeidsovereenkomst, een personeelsdossier, de salarisbetaling, de persoonsgegevens, etc. vergen allemaal administratieve werkzaamheden. Dit betekent dat u gebaat bent bij een goede personeelsadministratie.

 

Vaak is er binnen een organisatie onvoldoende aandacht en/of tijd voor de administratieve werkzaamheden of zijn er geen beschikbare uren.

  

Als adviseur Personeel & Organisatie kan ik u, indien het nodig is, de ondersteuning bieden die u wenst. Het voordeel is, dat u hulp kunt inroepen op het moment dat u het nodig vindt en u geen werknemer hiervoor in dienst hoeft te nemen.