Personeelsbeleid

personeelsbeleidHet personeelbeleid omvat alle aspecten ten aanzien van het personeel in een organisatie. Een goed personeelsbeleid draagt positief bij de doelstelling van een organisatie te verwezenlijken. Tenslotte is het personeel ‘de motor’ van de organisatie.

Bij de meeste – vaak middelgrote – organisaties, is er wel aandacht voor het personeelsbeleid, maar ontbreekt de kennis en tijd om dit optimaal te laten verlopen en te structureren. Meestal is de aandacht gevestigd op andere zaken.

In de praktijk blijken arbeidscontracten vaak niet op orde en personeelsdossiers regelmatig niet volledig. Ook verloopt de ziekteverzuimbegeleiding niet goed en blijken de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter niet op de juiste wijze te worden gevolgd. Juridische zaken kunnen het gevolg zijn. Dit kost de organisatie veel en onnodig geld.

Om het personeelbeleid inzichtelijk te maken voor management, leidinggevenden en medewerkers is het verstandig alle processen en richtlijnen, die hierbij nodig zijn, gestructureerd vast te leggen.

In een vrijblijvend open gesprek kan duidelijk worden of uw personeelsbeleid goed is geregeld.

  • Is uw personeelsbeleid goed geregeld dan hoeft u niets te ondernemen. Alleen bij veranderingen en/of ontwikkelingen in de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht zult u deze moeten doorvoeren. Hetzelfde geldt voor de CAO- of organisatieveranderingen.
  • Is uw personeelsbeleid niet voldoende geregeld dan kan advies helpen wat wenselijk is om te komen tot een goed personeelsbeleid.