(Zorg-)verlof

Elke werknemer in dienst van een werkgever heeft recht op vakantieverlof. Dit is wettelijk geregeld. De werknemer weet aan het begin van elk kalenderjaar waar hij recht op heeft.

 

Andere vormen van verlof zijn zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof (bij verlening van mantelzorg). In de Wet Arbeid en Zorg is dit geregeld. De meeste werknemers en werkgever zijn nog te weinig op de hoogte van de regelingen rondom zorgverlof en werknemers maken hier amper gebruik van. Toch, in de huidige maatschappij, waarbij de zorg van zieke familieleden ook intensieve bij de familie komt te liggen zal gebruikmaking van zorgverlof meer aan de orde zijn.

 

In dergelijke situaties kun je gebruik maken van calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurig zorgverlof.

  • Wil je meer weten over bovengenoemde vormen van verlof, dan kun je meer informatie vinden op de website: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlof
  • Heb je hulp nodig bij zaken over verlof dan wil ik u graag verder helpen. Met weinig middelen kunt u al verder worden geholpen.