Ziekteverzuim

G19De meeste werkgevers hebben al eens te maken gekregen met kortdurend en langdurig ziekteverzuim. Kortdurend ziekteverzuim is meestal te overzien.

Langdurig ziekteverzuim ligt anders. In het kader van de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter is het belangrijk dat zowel de werkgever als de werknemer voldoen aan alle verplichtingen van deze wet. Wordt hier niet aan voldaan, dan kan dit grote gevolgen hebben. Zo kan door het UWV aan de werkgever een sanctie met een loondoorbetalingverplichting, van wel een jaar, opleggen. Verder kan de werkgever de loondoorbetaling aan de werknemer bij het niet meewerken aan re-integratie tijdelijk opschorten.

Een goede regeling ziekteverzuim is dan ook onmisbaar. Liggen alle regels rondom ziekteverzuim schriftelijk vast voor de werkgever en de werknemer, dan kunnen deze als zodanig worden uitgevoerd. Het voorkomt in ieder geval sancties.

 

Heeft u nog geen regeling ziekteverzuim of weet u de regels rondom de Wet VerbeteringPoortwachter onvoldoende toe te passen dan kan Wagemakers Personeelszaken u hierbij adviseren en ondersteunen.